B019_FREYmadora08

MaDora Frey

MaDora Frey
Kaleidescope #625, 2015
mirrors, liquid graphite, mixed media
6 x 12 x 6 in.