B027_FREYmadora09

MaDora Frey

MaDora Frey
Kaleidescope, 2013
Mirrors, found elements
12 x 22 x 12 in.