B028_FREYmadora10

MaDora Frey

MaDora Frey
Kaleidescope, 2013 (detail)
Mirrors, found elements
12 x 22 x 12 in.